Odpoveď školákom, ktorú im mesiac dlhujem. Prepáčte!

Autor: Ivan Olejár | 9.1.2018 o 17:47 | (upravené 9.1.2018 o 19:39) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  51x

Sám Fico ohlásil po ich sneme zmenu v regioškolstve. Stredné školy pôjdu nanovo pod priame riadenie ministerstva školstva. Teda, ako tomu bolo do rokov 2002/03, teda do parlamentného puču skrz celé vtedajšie politické spektrum

poslancov NR SR. Puč zorganizovala a viedla dvojica poslancov, ktorí sa dokonca vystriedali na postoch ministra školstva po sebe - Milan Ftáčnik z SDĽ a Martin Fronc z KDH. Výsledok ich šafárenia je známy. Tragický prepad slovenského školstva a hlboká kríza za posledných 15 ubehnuvších rokov -od úspešného puču poslancov NR SR voči pedagógom regioškolstva SR. A čuduj sa svete, hrobár dobre rozbehnutého porevolučného regioškolstva M. Ftáčnik, získal dôveru exministra Plavčana a stal sa hlavným osnovateľom Veľkej reformy z roku 2017! Schizofrénia kompetentných a zodpovedných poslaneckých a vládnych činiteľov ako vyšitá. To nám v školstve a na ministerstve školstva chýba tímová pamäť. Ako hlboko zlyhalo ministerské duo Ftáčnik-Fronc v príslušných rokoch ministrovania po sebe???? Alebo....!?

Alebo to súčasným mocným a najmocnejším zo SMERu-SD maximálne vyhovuje. Reštart socialistického a komunistického modelu školstva v SR. Ficovi určite. A tak je v hre opäť exkomunista, jogín, intrigán i krasorečník a manipulátor ľudových más v SR - Milan Ftáčnik. Ako autor a hlavný garant naj reformy školstva. A vtedy do hry vstupuje sám súdruh osvietený R.Fico a ľudu oznamuje tesne pred Vianocami novinku z dielne SMERu-SD. STREDNÉ ŠKOLSTVO SA VRÁTI RIADENÍM A FINANCOVANÍM PRIAMO POD KRÍDLA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR !!! Zostáva racionálne, nie emociálne objasniť prudko oživený záujem vypočítavého SMERu o doposiaľ z jeho strany suverénne zanedbaný rezort školstva počas skoro troch celých vládnych období? Pokúsim sa kolegom učiteľom regioškolstva racionálne otvoriť oči i mysle. Analýzou súčasného stavu so zameraním práve na stredné školstvo ale aj posledné tri ročníky základného školstva. Znovu jasne dokážem, že práve Fico je mnou jasne rozkrytý politik SR. Čítam v ňom jasne a zreteľne.

R. Fico a jeho Smer-SD už počas samovládia, teda vlády  SMERu-SD ako jednej strany ako KSČ, podľahol názorom a starej komunistickej ideológii, vtedy ešte šéfa Klubu 500 - starého súdruha Sotáka. Toho Sotáka, ktorý v tele-médiách hlásal, že keby to bolo v jeho kompetencii okamžite by v SR nastolil znovu komunizmus a socializmus a socialistické väzby a vzťahy v podnikoch, závodoch a firmách. Znovu  zoštátnených. Až tak ďaleko tento renegát komunizmu zašiel. A Ficovi sa to páči dodnes, hoci od niektorých názorov Sotáka sa navonok dištancoval. Samozrejme, že iba naoko.

A v praxi spolu ukuli za samovládia SMERu a stihli aj spustiť praktické dieťa socializmu a komunizmu v školskom systéme SR - DUÁLNE VZDELÁVANIE. Naoko, propagandou označovaný ako školský systém importovaný na Slovensko z najvyspelejšieho Západu, predovšetkým z Nemecka, Švajčiarska a susedného Rakúska, aby zapchali ústa kritikom a pochybovačom. No nie nám - starým harcovníkom v pedagogike. Tak aj roky duálne vzdelávanie uvádzajú všade na Slovensku. Slovenským spoluobčanom. Ako vyložene produkt západnej únijnej pedagogiky. Majstrovská lož ako obľúbená  pracovná metóda Mečiara i Fica.  Ihneď čitateľom presvedčivo dokážem fakticky.

No zabudli - vedúce duo Soták-Fico@ comp (potentáti duálneho vzdelávania v SR, včítane nemeckých i iných zahraničných!) na primárnu a podstatnú vec. Samozrejme úmyselne. Že celý model duálneho vzdelávania v Európe uzrel svetlo sveta v socialistickom a komunistickom Československu tesne po Husákovskej normalizácii, teda v druhej polovici 70-tych rokov - roky 1976-1980. A že v prvej polovici osemdesiatych rokov si práve Nemci, Rakúšania a Švajčiari podávali kľučky v našich učňovkách a od roku 1979/80 - už STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH. Integráciu teoretického vyučovania všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov a technológií i náuk o materiálov v študovaných remeselných a obchodných i iných odboroch, často so špecifickým zameraním, napr. stolár so zameraním: a/ na stavebno-stolársku výrobu; b/ tesár; c/ stolár so zameraním na výrobu nábytku a zariadení; d/ umelecký stolár; e/ rezbár; f/ stolár so zameraním na umelecko-remeselné spracovanie dreva a materiálov;  g/šindiar a korytár; na sudy, poľno-náradie, ekohračky, atď., SME ZADEFINOVALI A ZVLÁDLI AKO PRVÍ NA SVETE I V EURÓPE model duálnej edukácie v rámci SOU a SOŠ !!!!!! To je nezvratný pravdivý fakt. Nám patrí historické prvenstvo v duálnom vzdelávaní. Zánik Československa vôbec neznamená zánik nášho jedinečného knowhave v tejto oblasti pedagogiky. Takúto širokú paletu remesiel sme ponúkli pánom zo západu, keď sme v 80-tych a 90-tych rokoch mali ešte učňovské školstvo na úrovni sveta i UNESCO.

A tí západní - sa v súčasnosti nehanbia ponúkať obmedzencom typu uvedení páni-súdruhovia za drahé peniaze - akože"svoj originálny" vzdelávací a edukačný  knowhave a riadenie, organizáciu a zakladanie škôl pre mládež s menším ťahom na vedomosti, čo sa vyžaduje pri štúdiu na gymnáziách a akadémiách a pod. Zadarmo odkukali plody našej novej pedagogiky konca 70-tych, 80 a 90-tych rokov  aplikovanej v podmienkach SOU a SOŠ Československa. U našich  žiakov a študentov v profesiách náročných nie na vedomosti, lež na manuálne zručnosti, pracovné návyky, technológie a dynamické stereotypy. Na manuálnu prácu i obsluhu a kontrolu a údržbu robotov a manipulátorov v priemyselnej a hospodárskej praxi a službách a či v agrorezorte, atď. V praktickom vyučovaní a výučbe odborných predmetov v  SOU a SOŠ za socializmu a bezprostredne po Nežnej zdarma odkukali, nafotili, nafilmovali, zaznamenali .... A teraz nám to ponúkajú za ťažké peniaze!!! Nehanebnosť najhrubšieho zrna. Kupovať od kohokoľvek naše vlastné myšlienky, postupy, pedagogiku vzdelávania detí a mládeže v stredných odborných učilištiach!!  Pýche a jedinečnosti  nášho vzdelávacieho systému, ktorú nám desaťročia závidel práve západný svet, vrátane krajín západnej Európy!! Veď materiály každej školy, každého učilištia sa archivujú 30rokov. Tak si vyhľadajte v archívoch či kronikách SOU od čias, kedy sa takto začínali volať na prelome 70/80 rokov a pozrite aké delegácie a za akým účelom exkurzií a výmen študentov, osobitne z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska či Talianska ich navštívili. A rozjasní sa vám okamžite. Dnes nákup ich edukačných programov a projektov i vzdelávacích technológií v rámci tzv. DUÁLNEHO vzdelávanie v SR nie je ničím iným ako trestuhodným šafárením s prostriedkami štátnych rozpočtov SR.

Navyše jeho rozbiehanie hapruje. Zákonite. Veď vy politici a biele goliere typu Soták @comp  -osôb zodpovedných za jeho rozbeh v dnešných zmenených spoločenských podmienkach - urážate remeselný fortieľ našich majstrov odbornej výchovy i učiteľov odborných predmetov práve v SOU a SOŠ !!!! Vnucujúc im,  za drahé peniaze spôsoby edukácie, ktoré dobre poznajú a celoživotne realizujú za veľmi nedôstojných materiálnych podmienok a finančných pomeroch - práve - voči západným pracoviskám praktického vyučovania. Lenže chyby sú od čias B .Smognerovej, cez Mikloša Ivana či Počiatka i v  Kažimírovi a jemu podobných kreatúrach, ktoré najmenej posledných 15 rokov - znižujú výdavky v štátnom rozpočte práve na školstvo. Hyenisticky šetria na vlastných deťoch a vnukoch! Na ich primeranej edukácii pre reálny život a potreby praxe.  A to sa im zákonite vypomstilo. Triu mocipánov po sebe - exkomunistovi "Doktorovi zo zväzkov ŠtB" - Mečiarovi, zväzákovi predvoja KSČ a okresnému funkcionárovi SZM - Dzurindovi i exkomunistovi  a po sneme SMERu-SD naplno  trockistovi-sociálnemu demokratovi Ficovi !!! Dobabrali školstvo tak, že ho už sotva kto dá dokopy.

Fico chce ako bonus úsilia v školstve - jednojednoznačne mocensky získať silné páky, hlavne na rodičov terajších a budúcich 7,8 a hlavne 9-takov našich ZŠ.  Tak, aby ich žiakov PRIORITNE ORIENTOVALI na celoživotný výber svojej profesie v rámci DUÁLNEHO VZDELÁVANIA, ktoré vybrali a zvolili so i so Sotákom pre, pomôžem si klasickým pojmom zo socialistickej pedagogiky - pre ROBOTNÍCKU MLÁDEŽ SR ! Teda konkrétne v súčasnosti, teda dnes, tak pre mládež nemajetných spoluobčanov i pre všetku mládež krajiny, ovšem s menším kognitívnym, nie sociálnym či emociálnym IQ a inteligenciou...Pod rúškom jeho importu vyložene zo Západu v EÚ.  Duálne vzdelávanie chce riadiť sám Fico. Aby získal nehynúce zásluhy, predovšetkým u týchto kategórií rodičov- spoluobčanov SR a vyhral pre jeho SMER-SD aj budúce parlamentné voľby. A takto, cez ním obrodené  duálne školstvo, už vlastne štartuje predvolebnú kampaň SMERu -SD.... Ako vždy a klasicky - z peňazí nás všetkých - poslušných daňových poplatníkov tohoto nemohúceho a jemu maximálne podriadenému Slovenskému štátu. S nebývalým ťahom k socializmu, komunizmu a svetlým zajtrajškom pre robotnícku mládež Slovenska. Početne ju znovu posilniť ako hegemóna vládnutia na Slovensku. Ako za boľševika. Na úkor všetkých ostatných kategórií detí a mládeže krajiny medzi Dunajom a Tatrami. 

Triedny boj naplno pokračuje. Časťou boja o mládež a jej orientáciu na hodnoty socializmu s ľudskou tvárou. Fico sa svojich zámerov a ideológie nikdy, nikdy nevzdá. Jedine žeby, nedajbože nečakane umrel. Je to veľmi nebezpečná a spiatočnícka, no  reálna politika dua R. FICO a V.Soták. Posnemová. Trockistická a plná násilia. S absolútnym ťahom ku komunizmu - aj Trockého  sociálnej demokracie Ruska, v čele ktorej  Trockij stál desaťročia. Kým ho Stalin nedal zavraždiť v Mexiku. Spolubojovníka. Takí sú oni a ony-červení socialisti a sociálni demokrati a marxisti súčasného Slovenska. Ľaví extrémisti o ktorých sa zaryto mlčí všade!!! Naozaj všade, priatelia? Vidíte, čítate,  že nie. Ešte totiž žijeme, dýchame a sme. NEčervení.

RNDr.PaedDr.ThMgr.PhilBc. Ivan Olejár - pedagóg s vyše 35-ročnou praxou aj v SOU a laický teológ.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Zálohovanie plastových fliaš je bližšie. Na aké prekážky naráža?

Zálohovaním sa vyzbiera 90 percent fliaš.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kedy dosiahne Slovensko úspech na MS vo futbale? Možno najbližšie

Slovenský futbal môže siahať na vrchol.

KOMENTÁR ONDREJA PODSTUPKU

Zálohovanie fliaš je dobrý krok, ktorý bude chvíľu bolieť

Predajcovia ani nákupcovia vody na jedno použitie majú platiť viac.


Už ste čítali?