Odpoveď školákom, ktorú im mesiac dlhujem. Prepáčte!

Autor: Ivan Olejár | 9.1.2018 o 17:47 | (upravené 9.1.2018 o 19:39) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  65x

Sám Fico ohlásil po ich sneme zmenu v regioškolstve. Stredné školy pôjdu nanovo pod priame riadenie ministerstva školstva. Teda, ako tomu bolo do rokov 2002/03, teda do parlamentného puču skrz celé vtedajšie politické spektrum

poslancov NR SR. Puč zorganizovala a viedla dvojica poslancov, ktorí sa dokonca vystriedali na postoch ministra školstva po sebe - Milan Ftáčnik z SDĽ a Martin Fronc z KDH. Výsledok ich šafárenia je známy. Tragický prepad slovenského školstva a hlboká kríza za posledných 15 ubehnuvších rokov -od úspešného puču poslancov NR SR voči pedagógom regioškolstva SR. A čuduj sa svete, hrobár dobre rozbehnutého porevolučného regioškolstva M. Ftáčnik, získal dôveru exministra Plavčana a stal sa hlavným osnovateľom Veľkej reformy z roku 2017! Schizofrénia kompetentných a zodpovedných poslaneckých a vládnych činiteľov ako vyšitá. To nám v školstve a na ministerstve školstva chýba tímová pamäť. Ako hlboko zlyhalo ministerské duo Ftáčnik-Fronc v príslušných rokoch ministrovania po sebe???? Alebo....!?

Alebo to súčasným mocným a najmocnejším zo SMERu-SD maximálne vyhovuje. Reštart socialistického a komunistického modelu školstva v SR. Ficovi určite. A tak je v hre opäť exkomunista, jogín, intrigán i krasorečník a manipulátor ľudových más v SR - Milan Ftáčnik. Ako autor a hlavný garant naj reformy školstva. A vtedy do hry vstupuje sám súdruh osvietený R.Fico a ľudu oznamuje tesne pred Vianocami novinku z dielne SMERu-SD. STREDNÉ ŠKOLSTVO SA VRÁTI RIADENÍM A FINANCOVANÍM PRIAMO POD KRÍDLA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR !!! Zostáva racionálne, nie emociálne objasniť prudko oživený záujem vypočítavého SMERu o doposiaľ z jeho strany suverénne zanedbaný rezort školstva počas skoro troch celých vládnych období? Pokúsim sa kolegom učiteľom regioškolstva racionálne otvoriť oči i mysle. Analýzou súčasného stavu so zameraním práve na stredné školstvo ale aj posledné tri ročníky základného školstva. Znovu jasne dokážem, že práve Fico je mnou jasne rozkrytý politik SR. Čítam v ňom jasne a zreteľne.

R. Fico a jeho Smer-SD už počas samovládia, teda vlády  SMERu-SD ako jednej strany ako KSČ, podľahol názorom a starej komunistickej ideológii, vtedy ešte šéfa Klubu 500 - starého súdruha Sotáka. Toho Sotáka, ktorý v tele-médiách hlásal, že keby to bolo v jeho kompetencii okamžite by v SR nastolil znovu komunizmus a socializmus a socialistické väzby a vzťahy v podnikoch, závodoch a firmách. Znovu  zoštátnených. Až tak ďaleko tento renegát komunizmu zašiel. A Ficovi sa to páči dodnes, hoci od niektorých názorov Sotáka sa navonok dištancoval. Samozrejme, že iba naoko.

A v praxi spolu ukuli za samovládia SMERu a stihli aj spustiť praktické dieťa socializmu a komunizmu v školskom systéme SR - DUÁLNE VZDELÁVANIE. Naoko, propagandou označovaný ako školský systém importovaný na Slovensko z najvyspelejšieho Západu, predovšetkým z Nemecka, Švajčiarska a susedného Rakúska, aby zapchali ústa kritikom a pochybovačom. No nie nám - starým harcovníkom v pedagogike. Tak aj roky duálne vzdelávanie uvádzajú všade na Slovensku. Slovenským spoluobčanom. Ako vyložene produkt západnej únijnej pedagogiky. Majstrovská lož ako obľúbená  pracovná metóda Mečiara i Fica.  Ihneď čitateľom presvedčivo dokážem fakticky.

No zabudli - vedúce duo Soták-Fico@ comp (potentáti duálneho vzdelávania v SR, včítane nemeckých i iných zahraničných!) na primárnu a podstatnú vec. Samozrejme úmyselne. Že celý model duálneho vzdelávania v Európe uzrel svetlo sveta v socialistickom a komunistickom Československu tesne po Husákovskej normalizácii, teda v druhej polovici 70-tych rokov - roky 1976-1980. A že v prvej polovici osemdesiatych rokov si práve Nemci, Rakúšania a Švajčiari podávali kľučky v našich učňovkách a od roku 1979/80 - už STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH. Integráciu teoretického vyučovania všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov a technológií i náuk o materiálov v študovaných remeselných a obchodných i iných odboroch, často so špecifickým zameraním, napr. stolár so zameraním: a/ na stavebno-stolársku výrobu; b/ tesár; c/ stolár so zameraním na výrobu nábytku a zariadení; d/ umelecký stolár; e/ rezbár; f/ stolár so zameraním na umelecko-remeselné spracovanie dreva a materiálov;  g/šindiar a korytár; na sudy, poľno-náradie, ekohračky, atď., SME ZADEFINOVALI A ZVLÁDLI AKO PRVÍ NA SVETE I V EURÓPE model duálnej edukácie v rámci SOU a SOŠ !!!!!! To je nezvratný pravdivý fakt. Nám patrí historické prvenstvo v duálnom vzdelávaní. Zánik Československa vôbec neznamená zánik nášho jedinečného knowhave v tejto oblasti pedagogiky. Takúto širokú paletu remesiel sme ponúkli pánom zo západu, keď sme v 80-tych a 90-tych rokoch mali ešte učňovské školstvo na úrovni sveta i UNESCO.

A tí západní - sa v súčasnosti nehanbia ponúkať obmedzencom typu uvedení páni-súdruhovia za drahé peniaze - akože"svoj originálny" vzdelávací a edukačný  knowhave a riadenie, organizáciu a zakladanie škôl pre mládež s menším ťahom na vedomosti, čo sa vyžaduje pri štúdiu na gymnáziách a akadémiách a pod. Zadarmo odkukali plody našej novej pedagogiky konca 70-tych, 80 a 90-tych rokov  aplikovanej v podmienkach SOU a SOŠ Československa. U našich  žiakov a študentov v profesiách náročných nie na vedomosti, lež na manuálne zručnosti, pracovné návyky, technológie a dynamické stereotypy. Na manuálnu prácu i obsluhu a kontrolu a údržbu robotov a manipulátorov v priemyselnej a hospodárskej praxi a službách a či v agrorezorte, atď. V praktickom vyučovaní a výučbe odborných predmetov v  SOU a SOŠ za socializmu a bezprostredne po Nežnej zdarma odkukali, nafotili, nafilmovali, zaznamenali .... A teraz nám to ponúkajú za ťažké peniaze!!! Nehanebnosť najhrubšieho zrna. Kupovať od kohokoľvek naše vlastné myšlienky, postupy, pedagogiku vzdelávania detí a mládeže v stredných odborných učilištiach!!  Pýche a jedinečnosti  nášho vzdelávacieho systému, ktorú nám desaťročia závidel práve západný svet, vrátane krajín západnej Európy!! Veď materiály každej školy, každého učilištia sa archivujú 30rokov. Tak si vyhľadajte v archívoch či kronikách SOU od čias, kedy sa takto začínali volať na prelome 70/80 rokov a pozrite aké delegácie a za akým účelom exkurzií a výmen študentov, osobitne z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska či Talianska ich navštívili. A rozjasní sa vám okamžite. Dnes nákup ich edukačných programov a projektov i vzdelávacích technológií v rámci tzv. DUÁLNEHO vzdelávanie v SR nie je ničím iným ako trestuhodným šafárením s prostriedkami štátnych rozpočtov SR.

Navyše jeho rozbiehanie hapruje. Zákonite. Veď vy politici a biele goliere typu Soták @comp  -osôb zodpovedných za jeho rozbeh v dnešných zmenených spoločenských podmienkach - urážate remeselný fortieľ našich majstrov odbornej výchovy i učiteľov odborných predmetov práve v SOU a SOŠ !!!! Vnucujúc im,  za drahé peniaze spôsoby edukácie, ktoré dobre poznajú a celoživotne realizujú za veľmi nedôstojných materiálnych podmienok a finančných pomeroch - práve - voči západným pracoviskám praktického vyučovania. Lenže chyby sú od čias B .Smognerovej, cez Mikloša Ivana či Počiatka i v  Kažimírovi a jemu podobných kreatúrach, ktoré najmenej posledných 15 rokov - znižujú výdavky v štátnom rozpočte práve na školstvo. Hyenisticky šetria na vlastných deťoch a vnukoch! Na ich primeranej edukácii pre reálny život a potreby praxe.  A to sa im zákonite vypomstilo. Triu mocipánov po sebe - exkomunistovi "Doktorovi zo zväzkov ŠtB" - Mečiarovi, zväzákovi predvoja KSČ a okresnému funkcionárovi SZM - Dzurindovi i exkomunistovi  a po sneme SMERu-SD naplno  trockistovi-sociálnemu demokratovi Ficovi !!! Dobabrali školstvo tak, že ho už sotva kto dá dokopy.

Fico chce ako bonus úsilia v školstve - jednojednoznačne mocensky získať silné páky, hlavne na rodičov terajších a budúcich 7,8 a hlavne 9-takov našich ZŠ.  Tak, aby ich žiakov PRIORITNE ORIENTOVALI na celoživotný výber svojej profesie v rámci DUÁLNEHO VZDELÁVANIA, ktoré vybrali a zvolili so i so Sotákom pre, pomôžem si klasickým pojmom zo socialistickej pedagogiky - pre ROBOTNÍCKU MLÁDEŽ SR ! Teda konkrétne v súčasnosti, teda dnes, tak pre mládež nemajetných spoluobčanov i pre všetku mládež krajiny, ovšem s menším kognitívnym, nie sociálnym či emociálnym IQ a inteligenciou...Pod rúškom jeho importu vyložene zo Západu v EÚ.  Duálne vzdelávanie chce riadiť sám Fico. Aby získal nehynúce zásluhy, predovšetkým u týchto kategórií rodičov- spoluobčanov SR a vyhral pre jeho SMER-SD aj budúce parlamentné voľby. A takto, cez ním obrodené  duálne školstvo, už vlastne štartuje predvolebnú kampaň SMERu -SD.... Ako vždy a klasicky - z peňazí nás všetkých - poslušných daňových poplatníkov tohoto nemohúceho a jemu maximálne podriadenému Slovenskému štátu. S nebývalým ťahom k socializmu, komunizmu a svetlým zajtrajškom pre robotnícku mládež Slovenska. Početne ju znovu posilniť ako hegemóna vládnutia na Slovensku. Ako za boľševika. Na úkor všetkých ostatných kategórií detí a mládeže krajiny medzi Dunajom a Tatrami. 

Triedny boj naplno pokračuje. Časťou boja o mládež a jej orientáciu na hodnoty socializmu s ľudskou tvárou. Fico sa svojich zámerov a ideológie nikdy, nikdy nevzdá. Jedine žeby, nedajbože nečakane umrel. Je to veľmi nebezpečná a spiatočnícka, no  reálna politika dua R. FICO a V.Soták. Posnemová. Trockistická a plná násilia. S absolútnym ťahom ku komunizmu - aj Trockého  sociálnej demokracie Ruska, v čele ktorej  Trockij stál desaťročia. Kým ho Stalin nedal zavraždiť v Mexiku. Spolubojovníka. Takí sú oni a ony-červení socialisti a sociálni demokrati a marxisti súčasného Slovenska. Ľaví extrémisti o ktorých sa zaryto mlčí všade!!! Naozaj všade, priatelia? Vidíte, čítate,  že nie. Ešte totiž žijeme, dýchame a sme. NEčervení.

RNDr.PaedDr.ThMgr.PhilBc. Ivan Olejár - pedagóg s vyše 35-ročnou praxou aj v SOU a laický teológ.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Bývalý ústavný sudca Trimaj: Pri obštrukciách môže Kiska podať žalobu pre nečinnosť Danka

Všetko nasvedčuje tomu, že pri voľbe sudcov sa bude kalkulovať, hovorí.


Už ste čítali?